Syndyk sprzeda udział w działce Ewopole Trawniki

Opis:

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży udział (w wysokości ½ części) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 16, 174/2, 213 o pow. 4.700 [m²], położone w miejscowości Ewopole, gmina Trawniki, powiat świdnicki, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1I/00300746/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.705,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięć złotych zero groszy) netto.

Operat szacunkowy dotyczący wskazanych nieruchomości dostępny jest do wglądu
w kancelarii syndyka.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej, po kontakcie telefonicznym.

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie
w terminie 14 dni od daty ukazania niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty
do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53

Cena: 4 705 zł brutto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ewopole
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]