Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu

Opis:

Syndyk masy upadłości Doroty Wieczorek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 w prawie własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej numer 16 położonej w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 8a, o powierzchni użytkowej 53,06 m2 dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1L/00034020/6 wraz z udziałem wynoszącym 4460/191250 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1L/00137129/1.

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania to jest 16 400,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 7 października 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 1 640,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem (kropka)bbpg(kropka)pl/syndyk/dorotawieczorek.zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl.

Cena: 16 400 zł brutto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mysłowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]