syndyk sprzeda udział w mieszkaniu Szczecin

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 111.000,00 zł:
udział ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Unisławy 1/24, o pow. 46,27 m², KW SZ1S/00083425/2 wraz z udziałem 5/1000 w nieruchomości objętej KW SZ1S/00059759/5.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu – dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane, płatność ceny winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania potrąceń.
Oferty zgodne z regulaminem, należy składać jednocześnie: na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Agnieszka Opłotna – Woźniak, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 22.06.2021r. – obydwie do godziny 14.30. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG UDZIAŁ W PRAWIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO XII GUp 5/21”.
Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu 696 525 024 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Cena: 111 111 zł brutto
Dodano: 4 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]