Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Opis:

Syndyk Sandry Karpińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, udziału w wysokości 1/5 w prawie własności do :

– nieruchomości gruntowej o pow. 0,14969 ha położonej w miejscowości Hruszów ( działka oznaczona nr ewid. 72), zabudowanej zabudową zagrodową o łącznej pow. zabudowy 206 m2, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1Z/00022813/6 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 12 000 zł netto.

– niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,4179 ha położonej w miejscowości Hruszów, Gm. Rejowiec, województwo lubelskie ( działka oznaczona nr ewid. 9), za ceną nie niższą niż kwota oszacownia tj. 700 zł netto.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości Hruszów” pod adresem :

Biuro Syndyka,

ul. Nałęczowska 76,

20-831 Lublin,

w terminie 6 grudnia 2021 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) .

Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.

Cena: 12 700 zł netto
Dodano: 16 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Hruszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]