Syndyk sprzeda udział w nieruchomości w Sząbruku

Opis:

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzący do masy upadłości w toczącym się postępowaniu upadłościowym – udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sząbruk, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 192/254 o powierzchni 2299 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00135097/4.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

 

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym lub nr telefonu 732 713 111.

Cena: 1 088 zł brutto
Dodano: 30 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sząbruk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]