SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁY – NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE- WRZOSOWO

Opis:

Oferty pisemne  należy składać do dnia 8 lutego 2024 r.

Zbycie udziałów w  prawie własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych we Wrzosowie (78-114) gmina Dygowo, szczegółowo  opisanych poniżej w pkt 1 oraz w pkt 2, w dwóch odrębnych postępowaniach upadłościowych  za najwyższą, zaoferowaną cenę.

Dwa odrębne postępowania upadłościowe:

  1. a) sygn. akt XI GUp 302/21 (pkt. 1)
  2. b) sygn. akt XI GUp 175/21 (pkt.2)

Sprzedaż za najwyższą, zaoferowaną cenę – sygn. akt XI GUp 302/21(pkt.1)

Syndyk Masy Upadłości Honoraty Gzyl (sygn. akt XI GUp 302/21), ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert:

a) udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym (działka budowlana) nr 138/4 położona we Wrzosowie (78-114), gmina Dygowo, o pow. 0,1046 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00043761/0- za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą  jednak niż 186.250 zł.

b) udziału 2/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – zurbanizowane tereny niezabudowane (droga), działka nr 138/3 położona we Wrzosowie (78-114), gmina Dygowo, o pow. 0,0232 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00044955/4 – za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą jednak niż 2.625 zł.

c)  udziału 1/2  w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej , działka nr 137/1, położona we Wrzosowie (78-114), gmina Dygowo, o pow. 0,0472 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00013080/3 – za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą  jednak niż 8550 zł.

Wadium ustalone w postępowaniu Honoraty Gzyl sygn. akt XI GUp 302/21  to kwota 20.000 zł. Ustalone wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości Honoraty Gzyl prowadzony przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. 71 1090 1346 0000 0001 4781 9166

2.Sprzedaż za najwyższą, zaoferowaną cenę – sygn. akt XI GUp 175/21 (pkt. 2)    Syndyk Masy Upadłości Remigiusza Gzyla (sygn. akt XI GUp 175/21), ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert:

a) udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym (działka budowlana) nr 138/4 położona we Wrzosowie (78-114), gmina Dygowo, o pow. 0,1046 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00043761/0- za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą  jednak niż 186.250 zł.

b) udziału 2/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – zurbanizowane tereny niezabudowane (droga), działka nr 138/3 położona we Wrzosowie (78-114), gmina Dygowo, o pow. 0,0232 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00044955/4 – za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą jednak niż 2.625 zł.

c)  udziału 1/2  w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej , działka nr 137/1, położona we Wrzosowie (78-114), gmina Dygowo, o pow. 0,0472 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00013080/3 – za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą  jednak niż 8550 zł.

Wadium ustalone w postępowaniu Remigiusza Gzyl sygn. akt XI GUp 175/21 to kwota 20.000zł  Ustalone wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości Remigiusza Gzyl prowadzony przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. 10 1090 1346 0000 0001 4766 3803

Oferty w oddzielnych kopertach (z uwzględnieniem odrębnych sygn. akt prowadzonych postępowań upadłościowych oraz  cen nabycia poszczególnych składników masy upadłości   (pkt. a, b ,c) należy składać osobiście lub listownie do dnia 29 grudnia 2023 r. na adres: Kancelaria Syndyka ul. Bułgarska 57/19, 60-320 Poznań   ( decyduje data wpływu  do siedziby Kancelarii Syndyka),z dopiskiem:

OFERTA ZAKUPU

1)  UDZIAŁÓW W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZIAŁKA ZABUDOWANA, DZIAŁKA NIEZABUDOWANA, DROGA) – WRZOSOWO, GMINA DYGOWO  – SYGN. AKT XI GUp 302/21

i/lub

z dopiskiem:

OFERTA ZAKUPU

2) UDZIAŁÓW W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZIAŁKA ZABUDOWANA, DZIAŁKA NIEZABUDOWANA, DROGA) – WRZOSOWO, GMINA DYGOWO, SYGN. AKT XI GUp 175/21

UWAGA! Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się w Kancelarii Syndyka. „Szczegółowe warunki sprzedaży” znajdują się w Kancelarii Syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn.

Cena: 395 450 zł brutto
Dodano: 29 listopada 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Wrzosowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]