Syndyk sprzeda udziały w działkach Wólka Kańska

Opis:

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży udział (w wysokości 1/4 części) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki gruntu rolnego
i lasów o nr ewidencyjnych 333 – położonej w miejscowości Wólka Kańska, 467 – położonej w miejscowości Toruń oraz 521 i 856 położonym w miejscowości Liszno, gmina Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie, o łącznej pow. 21.315,00 [m²], dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1K/00057639/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.921,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jedne złotych zero groszy) netto.

Operat szacunkowy dotyczący wskazanych nieruchomości dostępny jest do wglądu
w kancelarii syndyka.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej , po kontakcie telefonicznym.

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie
w terminie 14 dni od daty ukazania niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty
do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53

Cena: 7 921 zł netto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wólka Kańska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]