Syndyk sprzeda udziały w nieruchomości Mieszkanie 3 pokojowe – Bytom

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁU w NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Bytomiu przy ul. Wyzwolenia 115/32 (KW nr KA1Y/00019461/8), o powierzchni 54,06 m2, wraz z udziałem wynoszącym 80/10000 w nieruchomości wspólne (KW nr KA1Y/00015202/7).

Cena wywoławcza wynosi 77 600,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 5 stycznia 2022 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006.

Kontakt:
tel: 501667006

Cena: 77 600 zł netto
Dodano: 3 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bytom
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]