Syndyk Sprzeda Udziały w Spółkach

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Michała Stolarka (XIX GUp 376/21) sprzeda w trybie z wolnej ręki:
1. 294 udziały (49% kapitału zakładowego) w kapitale zakładowym POMODORO VERDE sp. z o. o. z/s w Brwinowie (nr KRS: 0000489187).
Minimalna cena łączna: 1.794,91 zł.
2. 50 udziałów (50% kapitału zakładowego) w kapitale zakładowym SIM-08 sp. z o. o. z/s w Warszawie (nr KRS: 0000563804).
Minimalna cena łączna: 464,78 zł.
3. 1 udział (1% kapitału zakładowego) w kapitale zakładowym AUTO-SIM sp. z o. o. z/s w Warszawie (nr KRS: 0000650491).
Minimalna cena łączna: 9,30 zł.

Oferty zakupu z proponowaną ceną zakupu oraz dokładnym określeniem oferenta należy składać listownie na adres: Syndyk Michała Stolarka , Al. Jerozolimskie 200/5/7, 02-486 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2021 r. (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi 12.10.2021 r.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie.

Pozostałe informacje pod nr tel.: 60*******45 telefonu – lub mailem tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl (kontakt w dni robocze w godz. 9:00 do 17:00).

Cena: 1 794 zł netto
Dodano: 13 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Praga Południu
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]