SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ SPÓŁKI ZOO ZA CENĘ OBNIŻONĄ O 60%

Opis:

Syndyk masy upadłości SPUB ODRABUD sp. z oo w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wobec AQUA – SOPOT sp zoo na ogólną kwotę 213.788,57 zł za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 40% wskazanej wartości nominalnej  tj. za kwotę nie niższą niż 85.515,00 zł (słownie:osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście 00/100)
Wierzytelność wynika z:
1. wyroku częściowego SO w Gdańsku z dn. 07.02.2020r. , sygn. IX GC 559/14  oraz  2.  wyroku SA w Gdańsku z dn. 29.03.2021r., sygn. AGa 77/20
Wierzytelność nie była przedmiotem egzekucji komorniczej
Regulamin sprzedaży w załączeniu
informacje :mzalewska.syndyk@gmail.com
Termin do składania ofert upływa 27.11.2023r.

Cena: 85 515 zł netto
Dodano: 20 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]