syndyk sprzeda wierzytelności

Opis:

Syndyk masy upadłości, zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości:

Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności w kwocie należności głównej:

  • 1 366,00 zł, wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi – zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy, sygn. Akt XIII GC 1522/17 z dnia 18.12.2017r.
  • 199 148,50 zł wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi, zasądzona wyrokiem zaocznym Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy, sygn. Akt XGC 173/07 z dnia 13.07.2007r
  • 22 655,12 zł wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi, zasądzona nakazem zapłaty w postepowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi sygn. Akt XII Ng 777/00/2 z dnia 25.10.2000 r.

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 22.12.2023 roku do godziny 15:00 na adres: Al. 1 Maja 87 p. 211, 90-750 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności w postępowaniu LD1M/GUp-s/556/2023”.

Ogłoszenie może zostać odwołane bez podania przyczyny. Syndyk nie jest zobowiązany do wyboru złożonej oferty.

Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pisząc na adres e-mail: joannagalazka@protonmail.com.

 

Cena: 111 585 zł brutto
Dodano: 7 listopada 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]