Syndyk sprzeda wózek widłowy Still R 70-16T

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. w upadłości , ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wózka widłowego Still R 70-16T, za cenę nie niższą niż 10 500,00 zł netto
Nr seryjny: 517097001679
Rok produkcji: 2008
Udźwig: 1600 kg
Przebieg: 3600 Mtg
Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 22 listopada 2021 roku. Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta – imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, nazwy postępowania upadłościowego i oferowanej ceny netto.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży dostępne za pośrednictwem e-mail: e.krawczyk@saltarski.com, natomiast umówienie terminu oglądu pojazdu możliwe za pośrednictwem tel.: 506 – wyświetl numer – (kontakt wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8–16). Wózek znajduje się w Warszawie.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie ww. pojazdu, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk lub pełnomocnik ustanowiony przez Syndyka przeprowadzi aukcję na sprzedaż ruchomości.
Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty odpowiadającej sumie transakcyjnej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 10 500 zł netto
Dodano: 9 listopada 2021
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]