Syndyk sprzeda z wolnej ręki

Opis:

Syndyk masy upadłości Wiesława Woźnickiego -osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (V GUp 181/19) zaprasza do składania ofert dla własności nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w gminie Pacyna w miejscowości Przylaski.
Nieruchomość stanowi działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 85/1 o powierzchni 0,6222 ha (w tym: grunty rolne zabudowane Br-RIVa – 0,1886 ha, grunty orne RIIIb – 0,4177 ha, grunty orne RIVa – 0,0159 ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 91,05 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni 94 m2 i 282 m2.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Numer KW dostępny jest w biurze syndyka.
Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w wysokości 3.900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości.
Oferty sporządzone zgodnie z warunkami konkursu należy składać osobiście w biurze syndyka, w Płocku, przy ul. Obejście 22B lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty), najpóźniej do dnia 15 września 2021 r. do godz. 12:00 Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.
Warunki konkursu, opis i oszacowanie przedmiotu konkursu są dostępne w biurze syndyka w Płocku po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. 50*******84 Możliwe jest uzyskanie w/w dokumentów w formie elektronicznej po uprzednim kontakcie telefonicznym lub przez e-mail kancelaria.robertkaminski(małpa)gmail.com
ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI KONKURSU JEST OBOWIĄZKOWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO NIEGO.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Płocku, ul. Obejście 22B, w dniu 22 września 2021 r. o godz. 12:00.

Cena: 39 000 zł brutto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Przylaski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]