Syndyk sprzeda z wolnej ręki udział 1/8 do prawa własności lokalu.

Opis:

Syndyk masy upadłości Marcina Frankowskiego sygn. akt V GUp 392/20 sprzeda z wolnej ręki udział 1/8 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Lubrańcu (87-890) przy al. Lipowej 4 m4, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WL1W/00083139/3.
Oferty należy składać w terminie do 25 października 2021 r. Rozpoznanie ofert nastąpi u syndyka w dni 27 października 2021 r.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata do dnia 25 października 2021 r. wadium w wysokości 1 400,00 zł (jeden tysiąc czterysta złotych). Na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 15 1140 2004 0000 3702 7990 4793.
Więcej informacji telefonicznie lub mailowo. Regulamin sprzedaży jest dostępny tutaj. Operat szacunkowy jest dostępny do wglądu na stronie internetowej syndyka rbbcenter.com/ogloszenia.

Oferty należy składać syndykowi na adres Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń do 25 października 2021 r.
Dopuszczalne jest złożenie oferty mailowo.

Cena: 14 369 zł brutto
Dodano: 13 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lubraniec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]