Syndyk sprzeda za 66%! – nieruchomość w miejscowości Pakość

Opis:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00011405/3. Nieruchomość położona jest w miejscowości Pakość, powiat Inowrocławski, województwo kujawsko – pomorskie. Nieruchomość składa się z działki o nr ew. 193/1 o powierzchni 586 m2. Na działce posadowiony budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 141,96 m2 oraz trzy garaże blaszano – betonowe. Nieruchomość posiada ogrodzenie z siatki z metalową bramą wjazdową.
Cena to 66% wartości oszacowania, tj 147.180,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100).
Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 30/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Arnolda Ratajczaka” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2021 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.
Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC
Cena: 147 180 zł netto
Dodano: 17 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Inowrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]