Syndyk sprzeda zakład produkcyjny Dobrzyń nad Wisłą

Opis:

Syndyk masy upadłości GPOiW Natura Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy upadłości GPOiW Natura Sp. z o.o. w upadłości. Przed dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwo Upadłego prowadziło działalność operacyjną w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw. Oferowane do sprzedaży nieruchomości i ruchomości zlokalizowane są w ramach Zakładu w Dobrzyniu nad Wisłą, a także Zakładu w Koszalinie.

Oferty składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Dariusz Galek. Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego z/s ul. Adam Mickiewicza 10 , 87-600 Lipno, w zakresie ruchomości do dnia 20 maja 2021 roku do godz. 15.00, w zakresie nieruchomości do dnia 27 maja 2021 roku do godziny 15:00 (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii .

Z dokumentacją dot. Przedmiotu Sprzedaży, w tym z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa Upadłego można zapoznać się w siedzibie Kancelarii Syndyka (Dariusz Galek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Adama Mickiewicza 10 w Lipnie) w godzinach od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod numerem: 608 090 898. Oględziny Przedmiotu Sprzedaży możliwe są w terminie ustalonym z Syndykiem.

Pełen tekst warunków sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Syndyka

Cena: 43 542 000 zł brutto
Dodano: 13 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dobrzyń nad Wisłą
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]