Syndyk sprzeda ZCP Przychodnia w Gdańsku

Opis:

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Portowe Usługi Socjalne PORTUS spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 337/21/MB
z wolnej ręki  syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 337/21/MB

informuje o możliwości składania ofert na nabycie:

zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Portowe Usługi Socjalne PORTUS spółka z o. o. w upadłości tzw. „ZCP PRZYCHODNIA”  obejmującej:

a)     prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenie przychodni i pomieszczeń biurowych  zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia 48 (sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny, wyposażenie biurowe , wyposażenie medyczne, meble, sprzęt medyczny) – szczegółowy wykaz ruchomości znajduje się w załączniku numer 1 do opisu „ZCP PRZYCHODNIA”;

b)     prawa i obowiązki wynikające z umowy numer 11/000150/POZ/16/21 z dnia 4 stycznia 2021r. wraz z późniejszymi aneksami i umowami zawieranymi w toku prowadzonego postępowania upadłościowego o udzielenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Portowymi Usługami Socjalnymi PORTUS spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

c)     prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez upadłego umów na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy – szczegółowy wykaz umów znajduje się w załączniku numer 2 do opisu „ZCP PRZYCHODNIA”;

d)     prawa i obowiązki wynikające z pozostałych zawartych przez upadłego umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ZCP PRZYCHODNIA (w tym: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu/dzierżawy,  inne umowy o współpracę, umowy na dostawę mediów).

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 226.000,00 złotych netto (słownie: dwieście  dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

Sprzedaż i nabycie oraz wydanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego „ZCP PRZYCHODNIA” nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

1.     Oferty należy składać osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty.

2.     Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek

ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo sygnatura akt VI GUp 337/21/MB

OFERTA nabycia „ZCP Przychodnia”

3.     Syndyk będzie dokonywał wyboru ofert na bieżąco w miarę ich wpływu do kancelarii syndyka.

4.     Ze szczegółami oferty, w tym z załącznikami do opisu „ZCP PRZYCHODNIA” można zapoznać się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 602 281 889 lub składając zapytanie na adres mailowy:.

Zapraszam serdecznie do składania ofert.

Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek – syndyk

Cena: 226 000 zł netto
Dodano: 21 września 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gdańsk Nowy Port, ul. Wyzwolenia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]