Syndyk sprzeda żuraw hudrauliczny

Opis:

Syndyk masy upadłości „L&S” B. Lewartowski, M. Szkudlarek spółka jawna w upadłości z siedzibą w Łodzi zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości w postaci
żurawia hydraulicznego wieżowego samowznoszącego BENEDINI B 826 ID GRU BENEDINI s.n.c. za cenę nie niższą niż 18.000 zł brutto.

Szczegółowe informacje, regulamin sprzedaży, operat szacunkowy można uzyskać kontaktując się z syndykiem masy upadłości, Dorotą Zielińską poprzez e-mail – d.zielinska@ingremio.com
lub tel. 693 28 22 88 w godzinach od 9.00 do 16.00

Oferty należy kierować w terminie do dnia 18 kwietnia 2021 na adres syndyka:

Dorota Zielińska
Ul. Skłodowskiej-Curie 4a lok. 2
90-505 Łódź
Z dopiskiem sygn. akt XIV GUp 249/18

Oferty powinny zawierać:
– Firmę i siedzibę (osoby fizyczne – imię, nazwisko i adres zamieszkania) oferenta
– Proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia
– Wskazanie rodzaju składnika majątkowego, którego oferta dotyczy

Cena: 18 000 zł brutto
Dodano: 23 marca 2021
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]