Syndyk sprzedaje pojazd Honda Civic VII rocznik 2004

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Honda Civic VII rok produkcji 2004 o pojemności silnika 1396 cm3, benzyna, VIN: SHHEP13704U206296 zwany dalej przedmiotem sprzedaży.

Pojazd sprzedawany jest na za najwyższą oferowaną cenę NIE NIŻSZĄ NIŻ  3.904,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset cztery złote 00/100).

Osoby chętne obejrzeć samochód, obecnie znajduje się on w miejscowości Górka 8A (Ostróda). Celem dokładniejszych danych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi po uzyskaniu zgody przez Sędziego Komisarza.

Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Oferty należy składać w terminie do 3 listopada 2023 roku
mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl
bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt:
telefoniczny pod nr tel: 536 981 555,
mailowy na adres: sekretariat@pskancelaria.pl
bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
w tytule wpisując : sygn. akt: : EL1E/GUp/5/2023 – samochód marki Honda Civic VII

W treści proszę wpisać: przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta.

Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Cena: 3 904 zł brutto
Dodano: 20 października 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]