SYNDYK: sprzedaż domu w zabudowie bliźniaczej- Płoskinia

Opis:

Syndyk masy upadłości Agnieszki Bobko ogłasza CZWARTY konkurs ofert na sprzedaż:
1. nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położona w obrębie Płoskinia gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie , stanowiące działkę nr 229/1 o powierzchni 5 188 m2 , dla której to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1B/00039234/1.
2. cena wywoławcza nieruchomości jest to kwota: 92.250,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100) zł.
3. Ważne daty:
a) wadium w wysokości 9225 zł – do dnia 10.05.2021r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
b) oferta – do dnia 12.05.2021 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)
c) otwarcie ofert- w dniu 14.05.2021 r. o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1
4. Link do regulaminu i operatu dostępny na stronie: www.pskancelaria.pl (Blog), www.ofp.com.pl (Blog),
5. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Cena: 92 250 zł brutto
Dodano: 20 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Płoskinia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]