Syndyk zaprasza do składania ofert na sprzedaż WITRYNA Lada mroźnicza LMS SAGITTA 1.4

Opis:

Syndyk masy upadłości Spółki MPM Zakład Specjalistyczny Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój [ul. Fabryczna 12, 57-350 Kudowa Zdrój] zaprasza do składania ofert na sprzedaż WITRYNA Lada mroźnicza LMS SAGITTA 1.4 o parametrach:

– miejsce na 16 pojemników

– napięcie 230V,

– moc oświetlenia 36W,

– moc 565 W,

– zakres temperatur -14…-21,

– klasa temperaturowa L2,

– klasa klimatyczna 3,

– czynnik chłodniczy R404a 1,3kg

– rok produkcji 2016,

– masa urządzenia 265kg

– brak kilku elementów urządzenia

 

Oferowana cena sprzedaży – 10.000,00 zł brutto.

Cena ustalona została na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy.

Syndyk dopuszcza możliwość negocjacji ceny.

 

Warunki sprzedaży:

Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), oraz oferowaną cenę.

W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe, zbliżone ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert.

Istnieje możliwość oględzin w/w ruchomości (magazyn w Kudowie-Zdroju, woj. dolnośląskie) po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem pod nr tel. +48 600 044 900

Wszelkie koszty w tym koszty transportu, podatki i opłaty związane z przeprowadzeniem transakcji ponosi w całości nabywca.

Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed wydaniem przedmiotu sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie dłużnika, Fabryczna 12  Kudowa – Zdrój.

Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo Upadłościowe Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Złożenie oferty oznacza, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi do niego żadnych uwag. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady urządzenia.

Kontakt

W sprawie sprzedaży skontaktować można się telefonicznie: +48 600 044 900, mailowo: kancelaria@manczur.pl  lub składając ofertę pisemną do Kancelarii Syndyka:

Kancelaria Prawna | Piotr Manczur
ul. Sądowa 7, 59-700 Bolesławiec

Cena: 10 000 zł brutto
Dodano: 9 października 2023
Województwo:
Lokalizacja: Kudowa-Zdrój
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]