Udział 1/8 w nieruchomości lokalowej ul. Tarnobrzeska 3/39 Kraków

Opis:

Syndyk masy upadłości wyznaczony w sprawie o syg. akt: VIII GUp 610/19 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zaprasza do składania ofert do dnia 30 czerwca 2021r., dotyczących sprzedaży w ramach pisemnego konkursu ofert prawa własności nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Tarnobrzeskiej 3/39, 30-654 Kraków,
w udziale wynoszącym 1/8 części. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Tarnobrzeskiej 3/39, 30-654 Kraków założona jest Księga Wieczysta nr: KR1P/00391593/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na IV piętrze i składa się
z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, schowka i przedpokoju. Do lokalu przylega balkon. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 76,30 m2.

 

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Tarnobrzeskiej 3/39, 30-654 Kraków, w udziale wynoszącym 1/8 części wynosi 40 000,00zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 

Cena minimalna została określona Postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 11.01.2021 r. Warunkiem uczestnictwa w pisemnym konkursie ofert jest złożenie listownie pisemnej oferty w Kancelarii Syndyka: ul. Heltmana 5B, 30-565 Kraków, tel. 668-789-999 w terminie do dnia 30 czerwca 2021r (liczy się data wpływu listu do kancelarii) i wpłacenie w terminie do dnia 30 czerwca 2021r wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości prowadzony przez bank Alior Bank SA – nr konta 29 1060 0076 0000 3130 0118 1105 (liczy się data zaksięgowania środków na rachunek bankowy syndyka masy upadłości).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2021r. o godz. 17:00 w Kancelarii syndyka. Regulamin konkursu wraz ze sporządzonym operatem szacunkowym dostępny jest w Kancelarii syndyka pod adresem jw.

 

Pełny operat szacunkowy biegłego do wglądu w Kancelarii Syndyka. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości codziennie od godz. 9:00 – 16:00 istnieje możliwość telefonicznego kontaktu.

Obejrzenie nieruchomości przewidziane jest w dniu 15 czerwca 2021r. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Syndyk Masy Upadłości niniejszym wyjaśnia, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutek sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, także te powstałe po ogłoszeniu upadłości (m.in. art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Zapraszam do składania ofert

Iwona Filipak –Syndyk Masy Upadłości

Cena: 40 000 zł brutto
Dodano: 2 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]