Udziały w nieruchomości od Syndyka – Łęgowo

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 191/20 Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 109 obręb 0015 o powierzchni 0,7300 ha położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 wraz z udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/5 obręb 0015 o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 110,00 m2 położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 oraz udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/4 obręb 0015 o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 63,00 m2 położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 za łączną cenę nie niższą niż 10.500,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2022 roku.

Wymagane wadium 1.500,00 płatne na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert w dniu 17 marca 2022 roku o godz 12:00 w kancelarii Syndyka.

Więcej informacji w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 14 000 zł brutto
Dodano: 21 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łęgowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]