Volvo XC 90 D5 2010r. 2.4 Diesel SUV

Opis:

Syndyk masy upadłości Roberta Nestorowicz sprzeda z wolnej ręki samochód ciężarowy Volvo XC 90 rok produkcji 2010. Pojazd został wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 40 800-zł. Pojazd można oglądać na placu przy ul. Baranowickiej 117 w Białymstoku. Zainteresowani składają pisemnie oferty zakupy do dnia 28 lutego 2021r. na adres Kancelarii Syndyka w (15-591) Białymstoku, ul. Milowa 63. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Syndyk dokona sprzedaży składnika masy upadłości z wolnej ręki po przeprowadzeniu konkursu ofert, z uwzględnieniem ceny sprzedaży w oparciu o art. 867§2 kpc tj. cena minimalna sprzedaży składnika masy wynosić będzie w pierwszym terminie zbierania ofert trzy czwarte wartości szacunkowej tj. kwota 30 600,00-zł. Jeżeli złożone oferty w pierwszym terminie nie będą równe bądź wyższe od ceny minimalnej, składnik masy może być sprzedany w drugim terminie zbierania ofert. Cena minimalna w drugim terminie ofertowym wynosi połowę wartości szacunkowej, tj. w wysokości 20 400,00-zł brutto.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Krzysztof Jagiełło wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 288/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 288/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 marca 2021 roku o godzinie 17.00 w Biurze Syndyka przy ul. Baranowickiej 117, w Białymstoku.

 

Wyposażenie

  • ABS
  • Elektryczne szyby przednie
  • Poduszka powietrzna kierowcy
  • Klimatyzacja automatyczna
  • CD
  • Elektrycznie ustawiane lusterka
  • Poduszka powietrzna pasażera
  • Centralny zamek
  • Immobilizer
  • Radio fabryczne
Cena: 30 600 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Białystok
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]