WIERZYTELNOŚĆ FUREL SP. Z O. O.

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda wierzytelność w kwocie 200.762,20 zł przysługującej upadłemu względem Furel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, KRS: 0000136290

Cena: 10.038,11 zł

Oferty i zapytania proszę wysyłać na KONTAKT@HDRU.PL

Na wierzytelność tę składają się należności wynikające z tytułu wykonawczego, tj. wyroku z dnia 1 marca 2019 roku wydanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie o sygn. akt X GC 359/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 7 października 2020 roku, tj.:

  • 107.280,00 zł – tytułem należności głównej,
  • 82.581,20 zł – tytułem skapitalizowanych odsetek maksymalnych za opóźnienie wyliczonych od kwoty 107.280,00 zł od dnia 17.05.2016 r. do dnia 4.03.2022 r.,
  • 10.781,00 zł – tytułem kosztów procesu,
  • 120,00 zł – tytułem kosztów postępowania klauzulowego.
Cena: 10 039 zł brutto
Dodano: 30 maja 2023
Kategoria:
Autor: Kamila Dyła
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]